top of page
3.png

Rozwiązania dla Agencji Ochrony

  Od wielu lat jesteśmy uznanymi doradcami i konsultantami największych agencji ochrony w kraju.  Nasze stacje operatorskie są wykorzystywane przy tworzeniu ich centrum monitoringu wizyjnego, 
a rejestratory i kamery są instalowane na obiektach podlegających ochronie.

 

   Skala naszych wdrożeń jest olbrzymia i obejmuje instytucje rządowe, miasta, infrastrukturę drogową, służby mundurowe, centra logistyczne, zakłady przemysłowe, sieci handlowe, dlatego nowe agencje ochrony szybko nawiązują z nami współpracę, chcąc ochraniać obiekty tych organizacji, czyli pracując na naszych wdrożonych systemach.   

   Pod koniec 2017 roku zauważyliśmy, że rokroczne podnoszenie minimalnej stawki za roboczogodzinę pracownika ochrony, powoduje znaczące podniesienie kosztów działania agencji ochrony, w oczywisty sposób zmniejszając ich rentowność. Jedna z agencji zaproponowała nam współpracę przy tworzeniu innowacyjnego systemu, który pozwalałby automatycznie skutecznie (!) wykrywać intruzów na obrazach z kamer i przekazywał je do centrum monitorowania wizyjnego. Tym samym system umożliwiałby zmniejszenie liczby ochroniarzy pracujących na obiekcie, czyli zwiększałby rentowność agencji. Wstępne testy naszego systemu okazały obiecujące, a już wkrótce zaczął on działać on w jednym z najnowocześniejszych centrum monitoringu wizyjnego w Polsce.

Zrzut ekranu 2019-08-13 o 12.06.29.png

   Ponadto, szybko okazało się, że te same potrzeby zdalnego, centralnego monitorowania obiektów mają mniejsze agencje ochrony, jednak brakuje im wiedzy technicznej, aby skutecznie wdrożyć to rozwiązanie. Na początku 2018 roku dostrzegliśmy potrzebę stworzenia standardu, który pomagałby we wdrożeniach mniejszym agencjom ochrony, bez względu na to jakiego typu kamery i rejestratory wykorzystują.

   Dołączyliśmy do organizacji zrzeszającej agencje ochrony, tj. do Polskiej Izby Ochrony, z którą od razu podjęliśmy współpracę przy tworzeniu krajowego standardu o nazwie Ochrona Zdalna Obiektu (OZO). Pierwsze wdrożenia próbne odbyły się pod koniec 2018 roku, a obecnie nasz system zarządzania i analizy wideo wspomaga pracę operatorów nie tylko w dużych, ale także w wielu mniejszych agencjach ochrony, które natychmiast zaczęły zwiększać swoją rentowność i czerpać z naszych systemów znaczące korzyści.

 

   Dzięki wdrożonym rozwiązaniom agencje ochrony redukują liczbę pracowników fizycznych na obiektach do minimum, zastępując ich kamerami, czujnikami, głośnikami i urządzeniami do automatycznej analizy wideo. Monitorowanie setek kamer w centrum przez jednego operatora byłoby niemożliwe, gdyby nie zastosowano tam mechanizmów analizy wideo ze sztuczną inteligencją. Po uzbrojeniu systemu alarmowego systemy automatycznie zaczynają analizować obrazy z kamer i po wykryciu intruza błyskawicznie wyświetlają odpowiednie obrazy z kamer w centrum monitoringu.

   Każde zdarzenie w zintegrowanych systemach np. otwarcie bramy, przycisk domofonu, może zostać odpowiednio zaprogramowane, aby wywołało określone akcje w stacji monitorowania, np. wygenerowanie dźwięku oraz błyskawiczne wyświetlenie na określonych monitorach obrazów z odpowiednich kamer. Mamy też możliwość zaprogramować automatyczne reakcje systemu po wykryciu zdarzenia, np. blokada dostępu, albo wygenerowanie przez głośniki automatycznego komunikatu syntezatorem mowy.

stacja-monitorowania.jpg

   Nasze systemy wizyjne umożliwiają automatyczne skuteczne wykrywanie osób przebywających w zdefiniowanych strefach, nawet na kamerach niskiej rozdzielczości. Jednak w celu osiągnięcia wyższej skuteczności oraz zwiększenia dystansu, z którego system będzie mógł wykrywać osoby, zalecamy instalowanie nowoczesnych kamer wysokorozdzielczych. Ponadto, umożliwia to nam wdrożenie automatycznej identyfikacji twarzy osób poruszających się w tłumie.

 

   Od 2019 roku dysponujemy przełomową technologią uczenia naszych urządzeń, co umożliwiło nam bardzo skuteczne odróżnianie sylwetki ludzkiej od innych elementów na obrazie HD. Nie tylko automatycznie wykrywamy osoby, ale również identyfikujemy je w tłumie z odległości kilkudziesięciu metrów, a także ich cechy ubioru i osobiste, takie jak płeć, wiek, okulary, wąsy, broda, czy cechy ich wyposażenia, takie jak telefon przy uchu, kask, maska, kamizelka ochronna, plecak, rower itp. W podobny sposób identyfikujemy pojazdy, ich numery rejestracyjne oraz cechy takie jak kolor, typ, marka. W zależności od wyniku identyfikacji, możemy automatycznie zareagować, wywołując dowolne akcje w zintegrowanych systemach.

Zrzut ekranu 2019-08-13 o 12.08.32.png

   Mamy także możliwość nauczyć nasze urządzenia rozpoznawać specyficzne zachowania ludzkie, czy wykrywać specyficzne zdarzenia. Dla przykładu, zrealizowaliśmy innowacyjny system analizy wideo, który automatycznie powiadamia ochronę o zablokowaniu drogi pożarowej oraz braku kamizelek odblaskowych u osób pracujących w wyznaczonych strefach obiektu. Jeszcze w 2018 roku zadanie to byłoby niemożliwe do zrealizowania, jednak technologia sztucznej inteligencji rozwinęła się znacząco w 2019 roku i obecnie zastosowania naszych systemów są ograniczone jedynie wyobraźnią inwestora.

   Nasze rozwiązania można zobaczyć na żywo w naszym laboratorium we Wrocławiu, w którym organizujemy prezentacje i szkolenia. Co roku można nas także spotkać na konferencjach branżowych Polskiej Izby Ochrony.

 

   Zapraszamy do współpracy agencje ochrony, zakłady przemysłowe i inne organizacje, które chciałyby zredukować liczbę pracowników ochrony fizycznej!

bottom of page